...

مؤسسه مدینه العلم

مؤسسه مدینه العلم با هدف تحول در فرایند آموزش حوزه علمیه بر مبنای دیدگاه مقام معظم رهبری در سال 97 توسط جمعی از اساتید دغدغه مند انقلابی بنیان نهاده شده است

این موسسه در نظر دارد تا با استفاده از روش های نوین فرایند آموزش را کوتاه و کارآمد و به روز کند تا بتواند آموزش های داده شده را در ساحت عمل فراوری کند و نیاز های بر زمین مانده انقلاب اسلامی را بیشتر و بهتر به دوش بکشد