8. مقدمه ای برای اساتید

9. آماده کردن طرح درس

10. نرم افزار زیمایند

11. مزیت های تولید طرح درس با زیمایند

12. ضبط درس با نرم افزار ocam

13. بارگذاری فیلم ها در آپارات

14. فرایند دریافت پنل اختصاصی استادی

15. داشبورد و نمودار فعالیت ها

16. مدیریت صفحه اصلی سایت اختصاصی استاد

17. فراخوانی فیلم های دروس در سایت

18. مدیریت جزوات آنلاین

19. مدیریت شاگردان

20. مدیریت سوالات

21. مدیریت مباحثات